Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
枯窘 枯竭 枯萎
枯窘 枯竭 枯萎

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

枯萎

[ku1 wei3]
琝典
بونجی;پشولمی;پېزه;پيزی;جنجړ;جنګړ;خازه;زمول;ژنګ;شيته;غړن;کانکړ;کږوبی;کړغېچ;کمڼ;کوبړ;کومڼ;کياځه;لاپېزی;ماس;مړاو;مړاوی;مړجونی;مړڅپن;مړغون;مړغونجا;مړغونجی;مړغيجن;مړغيچن;مړکندي;پېزي;مړام;خشک;پژمرده;بڼه الوتئ;مړژواند;سټکوری