Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
炙烤 炙肉
炙烤 炙肉

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

炙肉

[zhi4 rou4]
ψ
بوړ;تلونه;الوويول;الوى;الوی کول;الېيل;اور ور اچول;اور ور ته کول;تغنول;تلول;ټنډورول;ټنډورونه;جزول;جغدي;جوغدي;ډاډه کول;سره كول;سوځل;سور كول;سوزول;سوله;كباب;كبابول;کباب;کبابول;نينې کول;نينې کېدل;نينى كول;وريت;وريته;وريتول;وريتونه نينى كونه;کړول;مکوټ;برشته;سورېدل