Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
皱眉 皱纹 皱起
皱眉 皱纹 皱起

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

皱眉

[zhou4 mei2]
終
بوس خانه;دپروړو خره;دپروړو دلۍ;رېبل;رېودل;ريبل;سركپول;سکوستل;سکوښتل;سکويل;کټېيل;لو کول