Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[ju3]

( لښ );بې تربيه;بې دستوره;بې دوده;بې سوله;بې قاعدې;بې قاعدى;بېقاعدې;بۍ ترتيبى;تاک;ځای ځای;خال خال;غوټه;غير رسمى;غير منظم;غيرحكو متى عسكر;ګوګل;متناوب;نامنظم;بې قائده;غيرتنظيم;غيرمنظم;بې ترتيب;دندانه دار