Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[shi2]

بوب;بوبه;بې غشه;پاک;پاک لمنه;پاکلمنی;پرهېزګار;چاندي;چڼ;خالص;خالص نظري;سپېڅ;سپېڅلى;سپيڅلى;سپين لمنې;سچ;سوتره;سوچه;صاف;صفا;کره;لعړ;محض;مطهر;ناب;ناږه;نګه;ننګک;نوږ;نوګ;يولاس;پېجاو;صاف باطن;بې وټه;سره;پاکزړی;اجلاپ;نخالس;يوازي;طاهر;قراح;خلص;زکي;سده;پاکيزه;زلال;ناموس دار;فصيح;منقه;مجرد;لغړ;يوازينى;نمانځي;ارت;سپېڅلی