Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[dai4]

بمبس;بې انتظامه;بې اوډنې;بې ترتيبه;بې نظمه;پاشان;پوواړ;تتړ;تسويد;تونګ;جوټه;چټل;چړېس;چغټ;چيخن;خچن;خور و وور;خۍ;خيرن;خيرن پيرن;درهم وبرهم;رېمن;سکېچ;شړم;شواړ;غير منظم;غيرمرتب;ګاړ;ګړبېزن;ګلمل;ګهور;کثيف;کرغېړن;ککړ;ککړ پکړ;ککن;لړوپټو;لغوړن;مسوده;نا منظم;نااودلی;نااوډلی;ناپاك;ناسوتره;بې ترتيب