Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
按兵 按手 按摩 按时 按步 按比 按照 按立 按钮 按键
按兵 按手 按摩 按时 按步 按比 按照 按立 按钮 按键

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

按摩

  1. [an4 mo2]
    集
    بلودل;بلوره;ټاکور;چاپي;چاپي كول;چاپي کول;سروول;سرويل;كښيكښنه;کېښکل;کيمنډل;مالش;مساژ;مساژ ور کول;څرښه;تبنه;تبل;تب;کښېکښنه;بلوسل;کښېکښل;منډل
  2. [an4 mo2]
    集
    بلودل;بلوره;ټاکور;چاپي;چاپي كول;چاپي کول;سروول;سرويل;كښيكښنه;کېښکل;کيمنډل;مالش;مساژ;مساژ ور کول;څرښه;تبنه;تبل;تب;کښېکښنه;بلوسل;کښېکښل;منډل