Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[liao2]

بغاره;کرږه;کوک;اعلانول;اله بله;انګل;اواز کول;اوښکې تويول;بانګ;برانډه;بږلکه;بژانګه;بلل;بوغاره;بوغارې وهل;پر چا ناره کول;پړنګېدل;پړینګ وهل;پېټن;تابټار;ټمېدل;جلی;چغا;چغه;چیغل;چيغه;چيغه ور کول;چيغې وهل;حاضرول;خروش;خوړنګ;خولنګ;داد;رابلل;ږغ;ږغ کول;ږغېدل;زړا;ژړل;ژړېدل;ژړېدل چېغه;ساخه;سوران;سوره;سورې وهل;سونګل;غپ;غپا;غپل;غپېدل;غپېدنه;غپېده;غلبله;غورځی;فرياد;كړيږه;كړيكه يا كړيږه كول;کريږه;کريکه;کړيکه;کوربل;کوړنجېدل;کوکاره;کوکارې وهل;کوکه;کوکې وهل;کويلې;ناره;نارې کول;نارې وهل;نعره;وغېدل;چيغار;چغاره;کوېدل;فغان;ناله;جلۍ;چغ;بغ;ټټاري;غچ;جړي;زبېرګى;کريغه;صدا;کړيغه;ترنډۍ;وهير;هڼهار;غږ;هڼ;غوغا;ټامباري;ولوله;غرغړه;ډران