Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
藏掖 藏族 藏身
藏身处

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

藏身处

[zang4 shen1 chu3]
旅ō矪
بغره;(نغم);پټېدل;سرنګ;ښوڅه;سورى;سورى جوړول;غار;غارګوړی;غلي کېدل;کنډر;لغم;لغم وهل;لكه دمزى);نغم;نقب;ټپګی;سوړه;سوری