Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
共事 共产 共享 共同 共和 共存 共计 共识 共谋
共事 共产 共享 共同 共和 共存 共计 共识 共谋

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

共计

[gong4 ji4]
璸
بشپړ;بيخي;په سلۍ کول;پوره;تام;ټول;ټول ټال;ټولول;ټوليز;جامع;جمع;جمع كول;جمله;درست;درېشي;ريخی;سلامت;سوټ;سېلمه;غونډ;غونډول;کامل;کرۍ;کل;کلي;مبلغ;مجموع;مجموعه;مجموعي;جملتاً;ټوله;اندازه