Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
充分 充实 充满 充足
充分 充实 充满 充足

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

充足

[chong1 zu2]
ì
بس;بسيا;بسيا كوونكى;په پوره ډول;په كافى تو ګه;سمت;كافى;کافي;بسته