Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
繁复 繁忙 繁殖 繁重
繁重的 繁重而

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

繁重而累人的

[fan2 zhong4 er2 lei4 ren2 de5]
羉τ仓
بزه ګارول;بېزارول;پنجالۍ;پنجره;په قارول;تراشل;توزل;جېسل;د نننی;ديوالى بخارى;سروغل;سوانول;غمول;كرول;کټاره;کنګره;نغرى;هغه كړكۍ چې داوسپنې سيخونه پرټكوهل شوى وى;زدوول