Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
霎眼
霎眼

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

霎眼

[sha4 yan3]
繩泊
بريښ;په نيمكښو سترګو كتل;تېرايستل;ځان كوڼ اچول;ځان نه پوهول;ځلا;ځمبا;ځمبل;ځمل;ځنبول;رپ;رپک;رپول;سترګك;سترګك وهل;سترګه وهل;له سترګو پنا كول;لمحه;ځبول;ځنبېدل;زونبه