Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
陆军 陆战 陆生 陆的
陆军上 陆军中 陆军少

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

陆军中尉

[lu4 jun1 zhong1 wei4]
嘲瓁い盠
بريدمن;بلوک مشر;دوهم بريد من;ضابط;لومړی بريدمن;نايب;نائب و كيل;بلوکمشر;صوبه دار;لفټنان;دوهم بريدمن;مرستيال;نائب