Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
粘上 粘合 粘好 粘液 粘牢 粘质 粘贴
粘液的 粘液质

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

粘液的

[zhan1 ye4 de5]
诌睪
( غدود );( نشونما );چه  دمازغو په لا ندنى برخه كښى وى او دوجودپه وده;كښى اغيزه لرى;هغه مر غيړى