Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
灿烂
灿烂

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

灿烂

[can4 lan4]
篱年
برېښ;ځلښب;( درڼاپه اثر );برېښ کول;برېښونه;برېښېدل;برېښېدنه;برېښېده;بلک;بلکېدل;پړکا;پړکېدل;پڼکېدل;تجلا;تجلى;جل و بل;جلا;چمک;څرکا;څرکېدل;څرکېده;ځل;ځل و بل;ځلا;ځلښت;ځلک;ځلون;ځلېدل;ځلېدنه;ځمل;ځنبول;ختڼې اچول;ذم;رپ;زلکېدل;زنبل;زنبنه;زونبه;سترګک;وونه;جلوه ګري;برېښنا;پړق