Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
淡光 淡出 淡水 淡赤 淡黄
淡光 淡出 淡水 淡赤 淡黄

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

淡光

  1. [dan4 guang1]
    睭
    برېښ کول;بلکېدل;پړك;پړكېدل;پړکېدل;څرکېدل;ځلا;ځليدل;ځمل;ځنبول;زلکېدل;شغلې وهل
  2. [dan4 guang1]
    睭
    برېښ کول;بلکېدل;پړك;پړكېدل;پړکېدل;څرکېدل;ځلا;ځليدل;ځمل;ځنبول;زلکېدل;شغلې وهل