Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
阅世 阅历 阅览 阅读
阅世 阅历 阅览 阅读

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

阅读

[yue4 du2]
綷弄
برداشت کول;پوهيدل;پيشګويى كول;چاپول;حل كول;درېړ;زده كول;ښيل;كتل;ګوته ور ته نيول;ګوته;(ور په);کول;کتاب لوستل;لمېسل;لوستل;ويل;سپاس نامه;قرائت