Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
以下 以前 以及 以后 以往 以杓 以蹄 以零
以下 以前 以及 以后 以往 以杓 以蹄 以零

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

以后

[yi3 hou4]

برسېره;پر;پرې;پس;پسې;په پسې;تېرمهال;څټ ته;سربېره;که څه هم;له... سره سره;ماليه;ماورا;متعاقباً;ورسته;ورستو;وروسته;پسته;پسه;بعد;ترشا;متعاقب;نو