Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
碎块 碎屑 碎布 碎波 碎米
碎块儿

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

碎块儿

[sui4 kuar4]
窰遏ㄠ
بربادول;بربادېدل;تس نس كول;ټوك ټوك كول;ټوك ټوك كېدل;خچ پچ كول;خچ پچېدل;دړى وړې كول;ډونډول;ريچي ريچي كول;ړنګتوب;ړنګونه;ګړوبېدنه;کرچول;لتاړول;لور;لوښتنه;ماتېدل;ځپل;له منځه وړل