Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
狂乱 狂信 狂吹 狂喜 狂妄 狂怒 狂想 狂欢 狂飙 狂饮
狂乱 狂信 狂吹 狂喜 狂妄 狂怒 狂想 狂欢 狂飙 狂饮

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

狂饮

[wei2 dou1]
╣都
پېش بند;چکل;څښل;څکل;څېښل;شومل;شومول;ګوټل;لېرګيرک;لير ګيرك;ناړک;يو ټوكرچه دماشوم تر غاړه تړل كيږى چه كالى يې ككړ نشى