Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
浸一 浸入 浸剂 浸水 浸润 浸渍 浸膏 浸透
浸渍 浸渍者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

浸渍者

[jin4 zi4 zhe3]
簕
پېشوۍ;تېنکی;څمچۍ;څمڅه;څمڅۍ;دب;ډونګرۍ;كاچوغه;کرنډۍ;کړېڅۍ;کړيچی;لاستوره;چمچورۍ;چمچوری;لړېڅی;کونجۍ