Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
历代 历史 历数 历时 历来 历程
历史 历史上 历史剧 历史学 历史家 历史性 历史的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

历史剧

[li4 shi3 ju4]
菌粿
پېښليک;تاريخ;تاريخ ليكل;حکايت;داستان;سرګذشت;قصه;کيسه