Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
活人 活化 活命 活套 活宝 活度 活扣 活期 活泼 活版 活的 活着 活络 活者 活著 活跃 活辦 活门
活人 活化 活命 活套 活宝 活度 活扣 活期 活泼 活版 活的 活着 活络 活者 活著 活跃 活辦 活门

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

活宝

[huo2 bao3]
腳
پېښې ګر;بهروپيا;بې تربېې;پېښاوو;ټوکمار;ټوکي;دوړه مار;سپك;سپك كارونه كول;كم عقل;مسخره;مسخره باز;وشتمار;ملنډی;غوريالى;ټوقمار;کنج