Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
骨剂 骨化 骨坛 骨头 骨料 骨法 骨的 骨盆 骨盘 骨节 骨髓
骨剂 骨化 骨坛 骨头 骨料 骨法 骨的 骨盆 骨盘 骨节 骨髓

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

骨剂

[gu3 ji4]
癌警
پېخ;(داورګاډي);(لكه اّس);(لكه ذدچرګ دپښې);اوبه لګول;اوسکارل;باټ ورکول;برجستګي;پارول;پاڼ;پر شا ټپول;په شوق راوستل;پونده كول;پيڅ پورته کول;پيخ;ترغيبول;ترنځوونکی;تشکارول;تشويقول;توشول;تومبار کول;تېزلۍ;ټپول;جرأت ورکول;چوكه;چوكه كول;چوکه;څو كه;خره;خنډ;زړه ور کول;زغردول;زغړل;زغړول;سپکېدنه;شا;(په);فرعي پټلۍ;ګړنګ;کرهېړ;کندلوښی;لمسول;لمن;( ور ته );وهل;ليول;محرك;ممريز;مهمېز);مهميز;نوكه;ممرېز;خارو;تراټ;ښانګه;خريز;پونده;شاخ;ښاخ;اړايستل;توښول