Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
奶嘴 奶子 奶油 奶牛 奶糖 奶酪
奶嘴 奶子 奶油 奶牛 奶糖 奶酪

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

奶油

[nai3 you2]
イ猳
پېروی;رشه;رش;ارياش;پرڼ;پشار;پېروى;دكوچود جدا كولو دپاره شاربل;ديو شى سپيڅلى او سوچه برخه;زبده;زبر;قيماغ;كريم;کريم;کوچ;کوچي;وورږه