Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[yin2]

پونګ;(الوتكه چه ددورى په وخت كى يو وزرټيټ كړى);(چه دلكيدوسرعت يې لږ شى);(دقاضى);(لكه الوتكه);(لكه دسړك);(لكه دسيند);(لكه دغار);اړخ;اعتبار لرل;اعتپار او قرضه وركوى;اور پټول;بانك;بانكى حساب لرل;بانک;بوبری;پانګه;په بانك كې كښېښودل;پوټی;پيڅکه;ټوپى كول;جوړوه كول لړى كول ډله كول;څنډه;څنډه ګرځيدل;څنګ;خواه;خوله;داور يځو غونُاسكى وزمات;دخاوروټوپى يا ډيرۍ;دسپاصندوق;دلوژچوكى;ډمول;ډيرى كول;زيرمه;ژۍ;سرخۍ;سره لړى اوورنژدى شوى شيان;شيله;غاړه;غاړه كيدل;غاړه يا څنډه وركول;غاړه_;غژه;فاتاليزم;كټه;كړيدل وزرماتى كيدل كوړ كيدل;کڅ;لسته;ليكه ترى چاپيرول;مسند;وزركوړك;يو تجارتى مركز چه پيسې ساتى او پور;ساحل;خټ;د … په څنډه;ټاپو