Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
音乐 音位 音信 音值 音叉 音响 音型 音律 音段 音渡 音符 音节 音阶 音韵 音高
音乐 音位 音信 音值 音叉 音响 音型 音律 音段 音渡 音符 音节 音阶 音韵 音高

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

音乐

[yin1 yue4]
贾
پوکڼی;وينا;ترينګړ;موسيقار;غژکه;فلوت;نوت;بوغو;مؤزيکه;رامشت;انګېزه;بابت;باعث;توسن;داعيه;ريسرچ;ساز;علت;غرض;غنا;قريحه;لامل;موزيك;موزيک;موسيقي;پوک وهونکی;ټنګ ټکور;قرنا;بګل;زير;باجه;چندنۍ;پوکی;هارن;ټنګ