Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
解体 解冻 解剖 解手 解渴 解说 解释 解除 解雇
解冻天

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

解冻天气

[jie3 dong4 tian1 qi4]
秆ぱ
پوست والى;تودوالى;تودول;تودېدل;حل كول;دېتانت;ډيټانټ;لټکه;ماشه;نرم كېدل;ويلې كول;ويلې كېدل;ويلې كېدنه;ويلېدل