Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
享乐 享受 享有 享用
享乐 享受 享有 享用

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

享乐

[xiang3 le4]
ㄉ贾
( مفاهمه );اداكول;اننده;بحث كول;پهېلول;تفنن;تقديمول;چلند كول;حظ;خبرې اترې;خوښي;دارو درمل كول;دارو درمل کول;سلوك كول;ښندل;عرضه کول;علاج کول;علاجول;كول;کيف;لذت;معالجه کول;معامله كول;معامله کول;ميلمستيا;نازونه;مهمانداري;مهماني;تعارف;مېزباني;تداوي;خورول;رغول;رفتار;مېلمستيا;معالجه;درمل