Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
列举 列兵 列宁 列车
列举 列兵 列宁 列车

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

列举

[lie4 ju3]
羭
پورې کول;جدول;شمېر;شمېرنه;فهرست;ګڼنه;کاغل;لست;لېست;قلمداد;ګڼون;بلنه;احصا