Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
出乎 出产 出众 出击 出名 出奇 出差 出席 出没 出版 出现 出生 出租
出乎预

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

出乎预料

[chu1 hu1 yu4 liao4]
箇
په يوه ځل;نابيره;ناڅاپه;الستي;يو په يو;بې واره;اچانک;يوناڅاپه;تصادفاً;ناپېښه;يکايک;غيرمنتظر;تصادفي;هپ دپ