Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
考察 考绩 考证
考绩制

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

考绩制度

[kao3 ji2 zhi4 du4]
σ罿
په كارګومارلو;دروابطوله مخې نه بلكې دضوابطوپراساس ترفيع اوټاكنه;دضوابطو –لياقت او خدمت له مخې ترفېع يا دچوكۍ وركړه نه د ضوابطويا ګوندي او سياسي اړيكو پربنسټ;دګوندي ياسياسي اړيكو په خاطر نه بلكې دوړتيا اولياقت له مخې ټاكل اوترفيع وركول;كې لياقت اوضوابطوته دپاملرنې سيستم;هغه سيستم چې پراساس يې د يوې دندې له دعوه طلبانوازموينه اخيستل كېږي اودلياقت له مخې وړكس ته چوكۍ ورسپارل كېږي