Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
堕落
堕落 堕落的 堕落者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

堕落者

[duo4 luo4 zhe3]
糧辅
( مرتد );بې ځايه استعمال;بې طرفه;بې لارې;غلطه معناكول;ګارول;كږول;كلپمړتت;كلپي راګرځېدنه;کغاچول;کلپول;له لارې ويستل;ناوړه تعبير;ناوړه تعبيرول