Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
十一 十七 十三 十九 十二 十五 十八 十六 十四 十字 十月
十字军 十字形 十字架 十字路

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

十字军

[shi2 zi4 jun1]
瓁
په صليبۍ جګړىې كې اخيستونكى