Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
麦子 麦芽 麦酒 麦阿
麦子 麦芽 麦酒 麦阿

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

麦芽

  1. [mai4 ya2]
    沉
    ( اصط );اوربشى چه الكولي څښاك ترې جوړيږى;بير;په اوبوكښي خيشتې شوى;دانه;نينكۍپه تيرهچه نېښووهى;سوانګ;سمنو;آغود;آغودول
  2. [mai4 ya2]
    沉
    ( اصط );اوربشى چه الكولي څښاك ترې جوړيږى;بير;په اوبوكښي خيشتې شوى;دانه;نينكۍپه تيرهچه نېښووهى;سوانګ;سمنو;آغود;آغودول