Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
梁木 梁腹
梁木 梁腹

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

梁木

[liang2 mu4]
辩れ
په ډډه كيدل;خنډ;خنډ اچول;ډډه كول;سترګې پټول;ښويول;شاړه;شنډول;غړيدل;له پامه اچول;له سترګو لويدل;له نظره غورځول