Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
循环
循环 循环的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

循环的

[xun2 huan2 de5]
碻吏
په دايره كې اياددايرې پر شاوخوا خو ځېدونكى;حلقوي;دايروى;دايروي;سطحه چه په دايره كې احاطه شوې وى;ګرد;ګردی;ګړدی;ګړګۍ;متحد المال;متحد المال ليك;متحدالمال;مدور;دايره وي;ګردی شکل;غونډ