Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
鼓室 鼓形 鼓手 鼓状 鼓胀 鼓膜 鼓舞 鼓起
鼓舞人

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

鼓舞人心的

[gu3 wu3 ren2 xin1 de5]
躬籖み
پلنډي;پنډي;جوالي;حامل;حمال;حمل کوونکی;همت افزا;روح پرور