Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拟人 拟古 拟声 拟订 拟议
拟人 拟古 拟声 拟订 拟议

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[ni3]

پلان;اراده كول;پروژه;پلانول;تد بير;تد بيركول;تمبه;تنظيمول;چرته;دایېرول;دكار نخشه;ډېزاين;سکيم;طرح;طرحه  دكار دكولوتدبير;كړ نلاره;کرښندي;منصوبه;نخشه;نخشه كول;نقشه;پلن;نخچه;کرښندی;کړنلاره;پروګرام;قصد;مرام;نصاب;بنا;تدبير;چاره;طرحه;كړنلار