Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
侦听 侦察 侦探
侦探的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

侦探的

[zhen1 tan4 de5]
盎贝
پلټونکى;پلټونکی;تفتيشونکی;څېړونکى;سراغي;ګروېږونکی;ګروېږونی;کتون وال;کتونکی;موشک;څرکبه;پوليسي;څاری;جُرم كشفوونكى;دكشف پوليس