Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
弹劾 弹匣 弹回 弹小 弹幕 弹性 弹着 弹簧 弹药 弹道 弹黄
弹劾 弹匣 弹回 弹小 弹幕 弹性 弹着 弹簧 弹药 弹道 弹黄

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

弹黄

[tan2 huang2]
紆独
پسرلی;چينه;کونډه;څوړمنی;فنر;جلاله;کمانۍ;بهار;(لكه دموږك تلل يافنر);(لكه فنر);ار;ارتجاعي;ارتجاعيت;ارغوچکه;ارغوچېدل;ارغوشتکه;الستيکيت;ايستل;بچه ګرو;بسنت;بلنګېدل;بهاري;بيځايه كيدل;پاڅېدل;پسرلنى;پسرلى;پنځېدل;پنر;پنرلرونكىء;په خرپ بندول;په ناڅاپي ډول ښكاره كول;پورته کېدل;پيداوېدل;ترپ;ترپ کول;ترپل;ترپلل;ترپلنه;ترپله;تيغ وهل;ټوپ;ټوپ ټپانى;ټوپ وهل;ټوكيپدل;جګېدل;جوبن;چاكيدل;چاوديدل;چګېدل;چودل;څانګه كۍ;ځاى ته راتلل;څړمنی;څړمونګنی;څړمونى;څوړمونی;خارجول;خېز;خېز اچول;خېزوهل;خيز;دانګ;دانګل;دانګنه;دانګول;دچينې;دنګل;راپاڅېدل;راختل;سپر ينګ;ستنيدل;سر چينه;سر وهل;سراوبی;سرچشمه;سرچينه;شرشره;ظاهرېدل;غبرګيدل;غورځنګ;غورځېدل;غورځی;غورځيدل;غورزنګ;فصل;ګاګ;كتيدل;كږيدل;كمانۍ;ګوپ اچول;لټل;لټېدل;لچک;لښته;ماخذ;مرجع;منبع;منډوكى;نيسان;پسرلنی;سپرلنی;سپرلی;فنروالا;څڅوبى;چشمه;ربيع;فنري;ناجه;نوروزي