Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
捏碎 捏造
捏碎 捏造

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[nie1]

پساڼی;چونګی;چيچنه;څاڅکى;څڅواکی;څڅوېکی;څک;څکواکی;څکونډاره;داړنه;درول;دړی;رېبل;رېودل;زرامی;زنزاوی;سکونډل;سکونډۍ;شوړ;شومی;قطره;كښېكښل;ګوپ;ګوټ;کپ;کتره;لتاړول;لو کول;موښل;نښتيځل;نيول;سکونډه;سکنډه;څکونداړه;څکونډل