Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
怒冲 怒发 怒吠 怒放 怒潮 怒目
怒冲 怒发 怒吠 怒放 怒潮 怒目

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

怒吠

[nu4 fei4]

( لكه سپى چې بې دقار په حال كې كوى );دګل;ډوګول;ډونګهار;ډونګېدل;غربدنه;غرږل;غرږنه;غرږی;غرېدل;غورېدنه;غوسمېدل;ګواښل;ګواښېدل;ګواښېدنه;ګوسنډل;بونګېدل;ګورمېدل;ټمېدل;ګورهار;ټم