Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
例会 例外 例如 例行 例题
例会 例外 例如 例行 例题

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

例行

  1. [li4 xing2]
    ㄒ︽
    پروسه;په عادي ډول كړه وړه;دعادت له مخې بې فكره كار;رواجي;روږدى;عادي;عمليه;ورځنۍ;ورځنى كار;نوبتي;پروګرام;ترتيب
  2. [li4 xing2]
    ㄒ︽
    پروسه;په عادي ډول كړه وړه;دعادت له مخې بې فكره كار;رواجي;روږدى;عادي;عمليه;ورځنۍ;ورځنى كار;نوبتي;پروګرام;ترتيب