Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
崇拜 崇高
崇拜仪 崇拜者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

崇拜仪式

[chong2 bai4 yi2 shi4]
盧祸Α
پرستش;بت ګرځول;بندګي;پوجا;تقوا;تکريم;حرمت کول;خلوص;درناوى;درناوى كول;دينداري;ستايل;سجده;عبادت;لمانځل كېدل;لمانځنه;لمنځ;لمنځنه;لمونځ;معبود ګرځېدل;معبود ګرزول;نمانځل;نمنځل;نمونځ;ګروهېدل