Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
传出 传动 传声 传导 传布 传扬 传授 传播 传教 传染 传粉 传统 传见 传讯 传说 传输 传达 传递 传道
传出 传动 传声 传导 传布 传扬 传授 传播 传教 传染 传粉 传统 传见 传讯 传说 传输 传达 传递 传道

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

传统

[chuan2 tong3]
肚参
پرګنه;تبار;ټبر;چوچ;حديث;خټه;دستور;دستوره;دود;دود و دستور;دوددستور;رسم;رسم و رواج;رسم ورواج;رسوم;رواجي دود;رويت;سنت;عنعنه;قام;قبيله;قوم;کرړه;نرخ;رشه;روايت;تقاليد;رجه;نقليات;نقل;تاريخي مخينه;خبره;دود_دستور;رواج