Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
描图 描画 描绘 描述
描绘 描绘出

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

描绘出

[miao2 hui4 chu1]
磞酶
( لكه ديوه سړى شجره );( لكه رسم يا نقشه );اثر;البشاکه;انځور;انځور کښنه;ايستل;بڼه;بېلګه;بياموندل;پته;پل اخيستل;پل په پل پسې تلل;پيلامه;ترسيم;ترسيمول;تسمه;ثبت;چالانول;چولاغ;څرښه;څرک;څرک اخيستل;خاشاک;خوړسکه;درک;رد;رده;رسم;رګه;روده;ريکاټ;سروبر;ښکل;ښکنه;علامه;كاپي كول;كښل;کرښه;کرښيل;کښ;کښنه;لړۍ راسپړل;لکيره;ماروپات;مانډه;منډ نيول;نخښه;نښانه;نښه;نښه كول;نشانه;نقلول;هغه تسمه يا ځنځير چې اّس په ګاډۍ پورې نښلوي;واګي;کرښنده;کښه;پلټل;سخړه