Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
仍旧 仍然
仍旧 仍然

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

仍然

[reng2 ran2]
ご礛
پخوا;قبلاً;ليا د مخه;ترمخ;ړومبنى;خو بيا هم;سربېره پر دې;سره ددې;سره له دې;لاکن;ليکن;وي;که څه هم;له... سره سره;بوجود;اما;خو;لېکن;اقلاً;چند