Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

  1. [meng2]

    پټون;املېيل;اودنی;بادبان;بادوان;بچ کول;بدلول;بردمول;برغولی;بړستن;بورقه;بوغره;پټو;پټول;پرده;پړت;پوړنى;پوښ;پوښل;پوڼڼی;پېرل;پېرودل;پېمدل;تچ;تلتک;تېکه;تېکی;ټاکۍ;ټکرى;جابړۍ;جوپرۍ;جيباته;چادري;چاندني;چټۍ;چړتون;چښتون;چوښتون;څپتکی;حجاب;حفظ کول;ځل;څوښتون;خول بور;خولپوټى;خېټه پرې اچول;دارو درمل کول;داوڼۍ;دايمي;دمېز پوښ;ډانو;ډاوڼ;ډاونی;ډکول;ډولۍ;ډيډه;رانيول;روجايي;روی جايي;سرپوښ;شاملول جوړه كول;شکوتتۍ;شهري;شېراګ;شيرک;علاج کول;علاجول;عوض کول;غلاف;کاک;کجن;کځن;کځڼ;کړل;کمبله;کنجړ;کنځړ;لاس پرې نیول;لفافه;مخپوټی;وزر;وقايه;دوتنه;سرپناهي;زين پوښ;غشا;سقف پوشي;کوڅر;فرشول;پوړنی;سايه;لوپټه;روی کش;ستار;محفظه;بلاربول;جبرانول;ټاپ;پنا;پټېدل;ستر;پوښول;فرشبندي;ستره;نغښتل;برغولى ايښودل;چاپېرول;راپور برابرول;شامِلېدل;منعكسول
  2. [meng2]

    پټون;املېيل;اودنی;بادبان;بادوان;بچ کول;بدلول;بردمول;برغولی;بړستن;بورقه;بوغره;پټو;پټول;پرده;پړت;پوړنى;پوښ;پوښل;پوڼڼی;پېرل;پېرودل;پېمدل;تچ;تلتک;تېکه;تېکی;ټاکۍ;ټکرى;جابړۍ;جوپرۍ;جيباته;چادري;چاندني;چټۍ;چړتون;چښتون;چوښتون;څپتکی;حجاب;حفظ کول;ځل;څوښتون;خول بور;خولپوټى;خېټه پرې اچول;دارو درمل کول;داوڼۍ;دايمي;دمېز پوښ;ډانو;ډاوڼ;ډاونی;ډکول;ډولۍ;ډيډه;رانيول;روجايي;روی جايي;سرپوښ;شاملول جوړه كول;شکوتتۍ;شهري;شېراګ;شيرک;علاج کول;علاجول;عوض کول;غلاف;کاک;کجن;کځن;کځڼ;کړل;کمبله;کنجړ;کنځړ;لاس پرې نیول;لفافه;مخپوټی;وزر;وقايه;دوتنه;سرپناهي;زين پوښ;غشا;سقف پوشي;کوڅر;فرشول;پوړنی;سايه;لوپټه;روی کش;ستار;محفظه;بلاربول;جبرانول;ټاپ;پنا;پټېدل;ستر;پوښول;فرشبندي;ستره;نغښتل;برغولى ايښودل;چاپېرول;راپور برابرول;شامِلېدل;منعكسول